ZMICO เปลี่ยนชื่อใหม่ “ซีมิโก้ แคปปิตอล” มีผล 24 ธ.ค.นี้

สร้างเมื่อ 18 ธันวาคม 2563


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ ZMICO เป็น บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่ภาษาอังกฤษ SEAMICO CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED มีผล 24 ธ.ค.2563

COOKIES

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

ยอมรับ