นโยบายบริษัท

         ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการประกอบธุรกิจทางด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางกรุงไทย ซีมิโก้ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้


นโยบายบริษัท

         ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการประกอบธุรกิจทางด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางกรุงไทย ซีมิโก้ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV

ได้แก่

  • ธุรกิจหลักทรัพย์ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก้ ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (กรุงไทย ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30)
  • ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก้ ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby HillFinance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (กรุงไทย ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 49.15)
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหาร สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ภายใต้บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันได้แก่การเป็นนายหน้าและ ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

บริษัทได้ทำการลงทุนโดยตรงในธุรกิจที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต รวมถึงสร้างให้เกิดรายได้อื่นๆ ให้กับบริษัท ปัจจุบันพอร์ตลงทุนโดยตรงของบริษัทประกอบด้วย

  • บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนาร่วมกับดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็น ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำหอมชั้นนำจากต่างประเทศ
  • บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด ประกอบธุรกิจสตูดิโอฝึกสอนโยคะและพิลาทีสชั้นนำในประเทศไทย รีสอร์ทสำหรับคนรักสุขภาพ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเอวรี่ ภายใต้แบรนด์
  • บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการเคลือบสีและฟิลม์ป้องกันรอยสำหรับรถในกลุ่มพรีเมียม และล่าสุดได้เปิดให้บริการอู่ซ่อมสีสำหรับรถในกลุ่มซูเปอร์คาร์