01

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นความน่าเชื่อถืออย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมทางการเงิน และการลงทุนที่สร้างความพึงพอใจ และความไว้วางใจสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
  • ปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานแบบมืออาชีพโดยทำงานเป็นทีมและร่วมมือกับพันธมิตร
  • เสาะหาแหล่งรายได้ใหม่ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ลงทุนในทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม กฏหมายและระเบียบปฎิบัติเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นพลเมืองดีของสังคม
02

ธุรกิจของบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการประกอบธุรกิจทางด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางกรุงไทย ซีมิโก้ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV

ได้แก่

 • ธุรกิจหลักทรัพย์ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก้ ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (กรุงไทย ซีมิโก้ ถือหุ้นร้อยละ 30)
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก้ ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby HillFinance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (กรุงไทย ซีมิโก้ ถือหุ้นร้อยละ 49.15)
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ภายใต้บริษัท เอสอีดิจิทัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันได้แก่ การเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

บริษัทได้ทำการลงทุนโดยตรงในธุรกิจที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
รวมถึงสร้างให้เกิดรายได้อื่นๆ ให้กับบริษัท ปัจจุบันพอร์ตลงทุนโดยตรงของบริษัทประกอบด้วย

 • บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัด จำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนาร่วมกับดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็น ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำหอมชั้นนำจากต่างประเทศ
 • บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด ประกอบธุรกิจสตูดิโอฝึกสอนโยคะและพิลาทีสชั้นนำในประเทศไทย รีสอร์ทสำหรับคนรักสุขภาพ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเอวรี่ ภายใต้แบรนด์
 • บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการเคลือบสีและฟิลม์ป้องกันรอยสำหรับรถในกลุ่มพรีเมียม และล่าสุดได้เปิดให้บริการอู่ซ่อมสีสำหรับรถในกลุ่มซูเปอร์คาร์
03

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัยความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศโดย เฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และทิศทางดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก ภาคการค้าระหว่างประเทศชะลอตัว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคลดลง และเกิด ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนตลอดทั้งปี ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ณ สิ้นปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทย หรือ SET Index ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% จากสิ้นปี 2560 ในขณะที่มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวม ของ SET และ mai ในปี 2561 อยู่ที่ 57,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีแรงขายจากกลุ่ม นักลงทุนต่างประเทศสูงสุดในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในปีที่ผ่านมา ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจลงทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีการบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวนมาก จากการ ปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของหลักทรัพย์จดทะเบียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตเงินลงทุนของบริษัทฯ ตามผลประกอบการและความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่ แม้มูลค่า ตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงสูงกว่าต้นทุนในการได้มาของบริษัทฯก็ตาม อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยัง ขาดรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจหลักทรัพย์ อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“KTZ”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ภายใต้ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการแข่งขันกันสูง ทั้งในการเสนออัตราค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหลัก ทรัพย์ที่ต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ การเติบโตของการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบซื้อ ขายอัตโนมัติหรือด้วยตัวนักลงทุนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จนถึงการลดลงของสัดส่วนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ กลุ่มนักลงทุนรายย่อยจนต่ำกว่าสัดส่วนการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันเป็นปีแรก ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบในวง กว้าง ต่อการดำเนินงาน และผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงผลประกอบการของกรุงไทย ซีมิโก้ อีกทั้ง ในปีนี้ กรุงไทย ซีมิโก้ ยังได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร และการเพิ่มประมาณการภาระผูกพันผล ประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม กรุงไทย ซีมิโก้  ซึ่ง ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.07 ยังสามารถคงสัดส่วนรายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หลักทรัพย์ที่สูงอยู่ อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนและรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อีกทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านมา กรุงไทย ซีมิโก้ คาดว่าจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรุงไทย ซีมิโก้ ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนและสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ และ ลูกค้าของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในกรุงไทย ซีมิโก้  ร่วมกับบริษัทฯ ต่อไป

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ริเริ่ม ปรับเปลี่ยน และดำเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในการประกอบธุรกิจ ต่อไปของบริษัทฯ โดยหลักได้แก่การขยายสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่คือ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด โดยบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจดังกล่าว จากการตอบรับที่ดีของนักลงทุนในต่างประเทศ และอัตราการเติบโตธุรกิจที่สูง มากในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งสอดคล้องและเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี Block Chain และ Smart Contract มาช่วยในการระดมทุนและควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการ ลงทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทนั้นๆ ที่มีอยู่แล้ว (Securitized Token) ในการนี้ บริษัทฯ ได้พันธมิตรที่เป็นบริษัทที่ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Block Chain และสินทรัพย์ดิจิทัลจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยสนับสนุนด้านระบบ งาน และเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯอีกด้วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ในส่วนของธุรกิจจัดการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ มีทีม ผู้บริหารใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน เข้ามาปรับโครงสร้างองค์กร วางระบบการทำงานและการควบคุมใหม่ ทั้งหมด เพื่อกลับมาประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยเน้นกองทุนที่มีความแตกต่าง (Unconventional Fund) และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์การลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้

ธุรกิจอื่นๆ

สำหรับธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุน เพิ่มระดับการติดตามดูแลผลประกอบการของเงินลงทุนและ บริษัทที่เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด และปรับพอร์ตการลงทุนบริษัทฯ โดยเฟ้นหาการลงทุนใหม่ๆ ที่เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มกลับ มาให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และมุ่งเน้นถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และการส่งเสริมกัน (Synergy) ของแต่ละธุรกิจของกลุ่ม บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบการควบคุมและกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน การบริหาร ความเสี่ยงในการปฎิบัติงาน และการรายงานทางการเงิน ของบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกจากแผนการขยายธุรกิจ การปรับกลยุทธ์ในการลงทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและกำกับดูแลของ กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมจะเป็นไปในทิศทางบวก ภายหลังความชัดเจน จากการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของภาคการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ และการเติบโตในภาคอุปโภคบริโภคของ ประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจหลักทรัพย์โดย เคที ซีมิโก้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ ของบริษัทฯ และธุรกิจการลงทุนอื่นๆ ให้สดใสในปี 2562 นี้ และในฐานะของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

 

ประธานกรรมการ

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

04

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการมีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการ
2 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการมีอำนาจลงนาม, รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3 นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการอิสระ
4 นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ กรรมการอิสระ
5 ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ
6 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ
7 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ
8 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการมีอำนาจลงนาม
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ กรรมการ
10 นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานคณะกรรมการลงทุน
2 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
4 นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการคณะกรรมการลงทุน
5 นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2 ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
05

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกลุ่มของบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
โครงสร้างองค์กร
06

รางวัล

ปี 2561
 • บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2554
 • บริษัท ได้คะแนน "ดีเยี่ยม" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2554 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปี 2553
 • บริษัท ได้คะแนน "ดีมาก" จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและบริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 1,000 ตัว มูลค่า 500,000 บาท ให้กับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
ปี 2552
 • บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2552 ประเมินโดย IOD
 • บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2552 โดย IOD
ปี 2551
 • บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2551 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2550
 • บริษัทได้คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2550 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2549
 • “SAA 2007” นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2007 สายผู้ลงทุนรายย่อย กลุ่ม “Telecommunication”
 • The Star Marketing 2007
 • Futures ICON 2007
 • Best Equity House 2007 จัดโดย Finance Asia
 • บริษัทได้คะแนนในระดับดีมากจากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2549 จัดโดย IOD
 • “บริษัทได้คะแนน “ดี” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2549 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2548
 • "Best Under a Billion" - Forbes Asia (3rd year)
 • "Best Performance Financials SET Awards 2005"
ปี 2547
 • "Best Local Broker" - Finance Asia (4th year)
 • ติดอันดับผลการสำรวจบรรษัทภิบาล บริษัทจดทะเบียน 2 ปีซ้อน
ปี 2546
 • "Triple A Best Equity House Thailand" The Asset Asian Awards
 • "Best Under a Billion" Forbes Global
ปี 2545
 • “Best Local Equity House” Finance Asia (2nd year)
 • ได้รับคัดเลือกจากบรรณาธิการของนิตยสาร Forbes Inc และ Forbes Asia ให้เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทในเอเชียและยุโรป ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Best Under A Billion, Forbes Global 200 Best Small Companies 2003”
 • ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่น ประจำปี 2547 (“Best Local Broker”) ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ซีมิโก้ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกัน จากนิตยสาร FinanceAsia
 • ได้รับการจัดอันดับเป็น 1ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการสำรวจบริษัทไทย จำนวน234บริษัทชั้นนำในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัท McKinsey & Co. เมื่อเดือนมิถุนายน 2546
 • ได้รับการจัดอันดับ เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล กิจการที่ดีประจำปี 2546 (“Top Quartile Companies”) จากการสำรวจข้อมูลบริษัทไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2547
 • ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่นประจำปี 2546 (“Triple A Best Equity House Thailand 2003”) จากนิตยสาร The Asset
 • ได้รับรางวัล Best Performance Financials SET Awards 2005.
ข้อบังคับบริษัท
ข้อบังคับ ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด