โครงการสานฝันเพื่อปันน้อง โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนในโครงการสานฝันเพื่อปันน้อง ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มจิตอาสาอิสระ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความ ช่วยเหลือกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน บริษัทฯ ได้มอบเงินสมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น จังหวัดอุทัยธานี โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม สันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จังหวัดอุทัยธานี เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน